لیست حساب های بانکی خیریه ها

لیست حساب های بانکی خیریه ها


هیئت شهدا گمنام خادمین الزهرا

لیست شماره حساب های مختلف :

  • شماره حساب هیئت : 8125 - 0028 - 3379 - 6104
  • شماره کارت شتاب نزد بانک ملت : 1 - 3797854 - 802 - 2140بیمارستان خیریه امام حسن مجتبی(ع) دزفول

کمک هزینه درمان و دارویی بیماران سرطانی :

  • حساب سپه : 1399800092601
  • کارت سپه : 5892101055542407

صدقات :

  • حساب ملی : 0109024257008
  • از طریق موبایل با شماره گیری : #*8245*97*788*

سایر هزینه های انجمن (الف- تجهیزات توسعه ساختمان مرکز و تاسیسات آن / ب- تجهیزات پزشکی مرکز) :

  • حساب ملت : 4554865837
  • کارت ملت : 6104337770094454
  • حساب پارسیان : 81064178
  • کارت پارسیان : 2060021195303


توجه: تمامی حساب ها به نام "انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان شهرستان دزفول" می باشند.